Hotline: 0385 89 39 49

                   0385 89 39 49

                  dieuhanhala@gmail.com

Tuyển dụng

Chính sách tuyển dụng:

- Alliance Transport có chính sách tuyển dụng định kì các vị trí nhân viên: tư vấn, điều hành, lái xe...theo sự phát triển của mỗi bộ phận của công ty.

- Tất cả các cá nhân có đủ các điều kiện đảm nhận vị trí đều có thể ứng tuyển theo vị trí mà mình mong muốn.

- Alliance có chính sách thử việc từ 1-3 tháng bắt buột cho các nhân viên mới, quá trình này dài hay ngắn phụ thuộc vào sự thể hiện của nhân viên.

- Tất cả các chính sách về lương, thưởng...đều được trao đổi trực tiếp với nhân viên khi ứng tuyển.

- Ưu tiên các cá nhân có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực này lâu năm, thông thạo các tuyến điểm du lịch.

về đầu trang
0385893949