Hotline: 0385 89 39 49

                   0385 89 39 49

                  dieuhanhala@gmail.com

Thỏa thuận sử dụng

Thỏa thuận sử dụng các dịch vụ của Alliance Transport:

- Tất cả các thỏa thuận dịch vụ đều tuân theo các trao đổi đã thống nhất bằng văn bản, email, tin nhắn trực thuộc các cá nhân có phận sự giữa hai bên.

- Tất cả các thỏa thuận dịch vụ đều tuân theo quy định hiện hành của nhà nước, theo quy định của mỗi công ty.

- Các loại hình dịch vụ phát sinh ngoài các khoản đã thỏa thuận sử dụng có thể được trao đổi và xác nhận trực tiếp với cá nhân có quyền hạnh hai bên.

- Alliance cam kết cung cấp đúng loại hình dịch vụ đã thỏa thuận với quý đối tác, quý đối tác thanh toán đúng số tiền và đúng thời hạn như hai bên đã thỏa thuận chung.

về đầu trang
0385893949