Hotline: 0385 89 39 49

                   0385 89 39 49

                  dieuhanhala@gmail.com

Qui định chung

Quy định chung của hai bên:

- Alliance Transport tuân thủ đầy đủ các quy định về luật ATGT đường bộ do nhà nước đã ban ra, quý đối tác khi đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi vui lòng tuân thủ theo các quy định này.

- Alliance Transport tuân thủ theo các điều khoản dịch vụ đã được thống nhất bằng văn bản, email, tin nhắn...của các cá nhân có quyền hạn giữa Alliance và quý đối tác.

- Các trường hợp bất khả kháng như: Thiên tai, dịch bệnh, bão lũ...các hợp đồng, điều khoản dịch vụ đã thống nhất có thể bị thay đổi hoặc hoãn vô thời hạn, đến khi đạt được sự đồng thuận từ hai bên một lần nữa.

- Trường hợp hai bên xảy ra tranh chấp trong các điều khoản dịch vụ đã thống nhất, có thể tiến hành gặp gỡ trao đổi hoặc giải quyết theo căn cứ của pháp luật.

về đầu trang
0385893949